« حفاظت فیزیکی »

۰۸ آبان ۱۳۹۸ | ۰۹:۳۰ کد : ۱۲۳۴ اخبار
تعداد بازدید:۱۷۹۴

1 ) انجام اقدامات و پیش بینی های لازم به منظور جلوگیری از حوادث و سوانح احتمالی.

2 ) طبقه بندی تأسیسات به منظور تأمین حفاظت مورد نیاز آنها.

3 ) تهیه و تدوین ضوابط و مقررات شناسایی و کنترل مراجعان، کارکنان و خودروها.

4 ) صدور دستورالعمل های لازم و نظارت به اجرای آنها در زمینه حفاظت و تأسیسات.

5 ) آموزش و توجیه کارکنان در خصوص مراقبت ها، حفاظت از تأسیسات و اماکن مجموعه.

6 ) کنترل تردد کارکنان و مراجعین در حیطه تأسیسات و اماکن سازمان.