تماس با حراست

 آدرس اداره کل حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

نشانی: 

 شهرک قدس ( شهرک غرب)، بلوار فرحزادی، بلوار دادمان، خیابان درختی، کوچه ثقفی، پلاک ۱۶، ساختمان ستادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب - طبقه اول - اداره کل حراست

تلفن: 26350922 - 26350962

herasat@wtiau.ac.ir     :  آدرس ایمیل