حفاظت پرسنلی

تعداد بازدید:۱۲۴۵

حفاظت پرسنلی

  • جلوگیری از نفوذ و توطئه عوامل بیگانه داخلی و خارجی
  • بررسی و تعیین صلاحیت پرسنل و اعلام نظر جهت انتصاب افراد به مشاغل حساس
  • ارائه خدمات آموزشی و توجیه پرسنل واحد های تابعه
  • اعلام نظر در زمینه نقل و انتقال و تغییر محل جغرافیایی خدمت کارکنان دستگاه
  • شناسایی عوامل ایجاد نارضایتی مردم و کارکنان دستگاه
  • صدور کارت شناسایی و تردد برای مدیران، کارکنان و ...
  • ارائه خدمات اطلاعاتی و مشاوره ای با هدف حفظ و استمرار ثبات و آرامش محیط کار
  • جلوگیری از نفوذ اشخاص مغرض و هرگونه انحراف در فعالیتهای مثبت و سازنده سازمان
  • شناسایی افراد متعهد- متخصص- شایسته و ارتقای آنها
  • استفاده از تدابیر و تمهیدات لازم در زمینه پیشگیری و کاهش اشاعه و تاثیر القائات سوء